So­k­ker skal hjæl­pe de­pres­si­ve un­ge

BT - - NYHEDER - DepressionSucks.

Tors­dag duk­ker der nok lidt fl ere oran­ge so­k­ker op i dit fe­ed på Twit­ter, Fa­ce­book og In­stra­gram.

2.000 dan­ske­re, her­i­blandt ken­dis­ser som EUs kon­kur­ren­ce- kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger og ko­mi­ker Se­ba­sti­an Dor­set, vil nem­lig ik­læ­de sig oran­ge so­k­ker på de­res pro­fi ler på de so­ci­a­le me­di­er.

Sam­ti­dig føl­ger det så­kald­te hash­tag # Det er De­pres­sions­Fore­nin­gen, der står bag kampag­nen, som skal sæt­te fo­kus på un­ge med de­pres­sion.

Kampag­nen skal sik­re støt­te og hjælp til de man­ge un­ge, der ik­ke sø­ger hjælp til at kom­me ud af de­res de­pres­sion.

BNB

Mar­gret­he Ves­ta­ger, EUs kon­kur­ren­ce- kom­mis­sær, er truk­ket i de oran­ge so­k­ker i en god sags tjen­ste. Fo­to: Twit­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.