Stylepit- be­sty­rel­se: Tror I på os ?

BT - - NYHEDER -

Ak­tio­næ­rer­ne i Stylepit skal ta­ge stil­ling til, om de tror, at den nu­væ­ren­de le­del­se kan gø­re tøj­kon­cer­nen til en suc­ces, el­ler om de skal sæl­ge de­res ak­tier til den dan­ske mo­de­gi­gant Be­st­sel­ler, med An­ders Holch Povls­en ( fo­to) i front, og som i for­vej­en er sto­rak­tio­nær . Be­sty­rel­sen for Stylepit, der har le­vet en tu­mul­ta­risk til­væ­rel­se med ud­skift nin­ger i le­del­se og be­sty­rel­se og stra­te­gi­pla­ner, skri­ver i sin re­de­gø­rel­se til ak­tio­næ­rer­ne om Be­st­sel­lers køb­stil­bud, at de skal ta­ge imod , hvis de me­ner, at Stylepits turn- aro­und ik­ke er en­de­ligt gen­nem­ført, og at sel­ska­bets pla­ner for de kom­men­de år ik­ke kan

re­a­li­se­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.