Ny hjælp til 40.000 kol- pa­tien­ter

BT - - NYHEDER -

Om­kring 40.000 dan­ske­re, som li­der af den kro­ni­ske lun­ge­syg­dom kol kan se frem til til­bud om di­gi­tal be­hand­ling, skri­ver Dan­ske Re­gio­ner. Med te­le­me­di­cinsk be­hand­ling kan kon­sul­ta­tio­nen med læ­ge n fo­re­gå di­gi­talt, da pa­tien­ten med ap­pa­ra­ter til at må­le blod­tryk, vægt og ilt­mæt­ning i blo­det selv kan må­le vær­di­er og sen­de dem di­rek­te til en sy­geple­jer­ske . Iføl­ge næst­for­mand i Dan­ske Re­gio­ner Jens Sten­bæk kan pa­tien­ter­ne på den må­de hur­ti­ge­re selv op­da­ge en for­vær­ring af de­res syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.