Ny top­boss i Ralph Lau­ren

BT - - NYHEDER -

MODESKIFTE

Den 75- åri­ge Ralph Lau­ren, som er en ame­ri­kansk le­gen­de in­den for mo­de­bran­chen, har net­op med­delt, at han træ­der tilbage som adm. di­rek­tør for Ralph Lau­ren.

Fra novem­ber er det en sven­sker, som skal fø­re Ralph Lau­rens livs­værk vi­de­re. Den 41- åri­ge Ste­fan Lars­son, som ind­til nu har væ­ret glo­bal top­chef for Old Navy, som er en del af mo­de­hu­set Gap Inc, kan frem­over kal­de sig adm. di­rek­tør for Ralph Lau­ren.

Tid­li­ge­re har Ste­fan Lars­son væ­ret glo­bal top­chef i Hen­nes & Mauritz. Bå­de dér og i Gap har han suc­ces­fuldt for­må­et at pro­du­ce­re smart tøj til la­ve pri­ser.

» Hvis han kom­mer fra et sted som H& M, for­står han store glo­ba­le kæ­der, og det har Ralph Lau­ren brug for, da de står over­for at skul­le re­or­ga­ni­se­re sig selv, « si­ger Ri­ck Sny­der, som er bran­che­a­na­ly­ti­ker.

Ralph Lau­ren er dog ik­ke en fær­dig mand i fi rma­et. Han for­bli­ver chef­de­sig­ner og træk­ker sig først den dag ’ de be­gyn­der med at de­sig­ne ting, han ik­ke for­står’, for­kla­rer han til Reu­ters.

Mo­de­hu­set Ralph Lau­ren blev etab­le­ret i 1975, og de sid­ste to år har virk­som­he­den få­et tre nye brand – Po­le for Wo­men, Po­lo Sport og Denim og Sup­ply. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.