Bil­reg­ning: 200 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

Det gik hårdt til, da den kom­men­de Ja­mes Bond- fi lm ’ Spectre’ blev ind­spil­let. Så­le­des af­slø­rer fi lmens stunt­chef Gary Powell i et in­ter­view med avi­sen The Daily Mail, at der blev øde­lagt luksus­bi­ler til en vær­di af over 200 mil­li­o­ner kro­ner. Blandt an­det frem­stil­le­de fi rma­et Aston Martin ti spe­ci­al­byg­ge­de Bond- bi­ler. Og de blev al­le smadret. De­sig­ne­ren Ralph Lau­ren, der er god for 41 mia. kr., over­la­der sit livs­værk til en stangtøjs- spe­ci­a­list med bag­grund i bl. a. H& M.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.