Pri­sen på lej­lig­he­der sæt­ter re­kord

BT - - NYHEDER -

Fra ju­ni til juli steg pri­ser­ne på lej­lig­he­der med 1 pro­cent, og der­med er pri­ser­ne 11 pro­cent hø­je­re end for ét år si­den og der­med og­så hø­je­re end den hid­ti­di­ge re­kord, som var i juli 2006, op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik.

Pri­ser­ne på en­fa­mi­lie­hu­se faldt der­i­mod en smu­le, med 0,5 pro­cent, fra ju­ni til juli, og her er pri­ser­ne fort­sat ti pro­cent un­der ni­veau­et fra den hid­ti­di­ge top i juli 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.