Gi­gan­tisk po­r­to­for­hø­jel­se

BT - - NYHEDER -

Post Dan­mark ta­ger igen kon­se­kven­sen af den stærkt fal­den­de brev­mæng­de og hæ­ver po­r­to­en. For A- bre­ve­nes ved­kom­men­de er der ta­le om en po­r­to­for­hø­jel­se fra 10 kr. til 19 kr. på et brev på op til 50 gram. Po­r­to­en på B- bre­ve sti­ger godt 14 pct. fra 7 til 8 kr. An­tal­let af de dag- til- dag om­del­te A- bre­ve er i dag 82 pct. min­dre end på sit hø­je­ste i 1999 .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.