’’

BT - - NYHEDER - Ole Kri­stof­fer Bor­haug, fængsels­le­der

Folk, der sid­der på af­de­lin­gen, har fle­re be­græns­nin­ger end an­dre in­sat­te

for­hold har tvun­get mig til at drop­pe stu­di­er­ne, som har med­ført, at jeg har mi­stet stu­di­e­plad­sen på uni­ver­si­te­tet i Oslo, hvor jeg læ­ste i he­le 13 da­ge, før ju­stits­mi­ni­ste­ren sat­te en stop­per for dem. Det var det ene­ste, jeg hav­de’.

Brei­vik kom­mer i øv­rigt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.