IRAK

BT - - NYHEDER -

16 ty rki­ske ar­bej­de­re, som har væ­ret kid­nap­pet af be­væb­ne­de mi­li­tan­te i Irak, er ble­vet løsladt. De be­fi nder sig nu på den ty rki­ske am­bas­sa­de i Bag­dad, op­ly­ser den ty rki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ah­met Da­vu­tog­lu . Mæn­de­ne var i gang med at byg­ge et sta­dion i ud­kan­ten af ho­ved­sta­den, da en be­væb­net grup­pe kid­nap­pe­de dem og tru­e­de med at an­gri­be ty rki­ske in­ter­es­ser i Irak. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.