TYS­KLAND

BT - - NYHEDER -

Bil­gi­gan­ten Volkswa­gen an­slår, at fem mil­li­o­ner bi­ler skal til et ser­vi­ce­ef­ter­syn, blandt an­det for at få ret­tet op på det fejl­ag­ti­ge foru­re­nings­ni­veau. Ud af de i alt 11 mil­li­o­ner bi­ler, der er om­fat­tet af svin­del­sa­gen, skal dis­se bl. a. på værk­sted: Sjet­te ge­ne­ra­tion af Golf, sy­ven­de ge­ne­ra­tion Pas­sat og før­ste ge­ne­ra­tion af Ti­gu­an. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.