NOR­GE

BT - - NYHEDER -

Mas­se­mor­der An­ders Be­hring Brei­vik er util­freds med for­hol­de­ne i fængs­let i Ski­en, hvor han af­so­ner sin dom på 21 år eft er mas­sa­kren på 69 un­ge på Utøya. Brei­vik er­klæ­rer i et åbent brev til fl ere nor­ske me­di­er, at han vil sul­te, til han dør, hvis han ik­ke får ad­gang til to iso­la­tions­cel­ler i ste­det for en. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.