FRANK­RIG

BT - - NYHE­DER -

Sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do skal ind­ret­te sig i et nyt top­sik­ret kon­tor i Pa­ris. Si­den ter­r­or­an­gre­bet i ja­nu­ar, hvor 12 blev dræbt, har re­dak­tio­nen lånt lo­ka­ler hos Li­be­ra­tion. For ny­lig for­lod teg­ne­ren Luz bla­det. Det var ham, der eft er at­ten­ta­tet teg­ne­de Muham­med igen un­der over­skrift en ’ Alt er til­gi­vet’. Si­den har og­så skri­ben­ten Pa­tri­ck Pel­loux an­non­ce­ret sin af­gang. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.