USA

BT - - NYHEDER -

Tirs­dag blev G7- lan­de­ne – ver­dens syv før­en­de in­du­stri­na­tio­ner sam­men med Gol­f­sta­ter­ne eni­ge om at bi­dra­ge med 1,8 mil­li­ard dol­lar til FNs hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, som yder hjælp til fl ygt­nin­ge. Bi­dra­get blev an­non­ce­ret tirs­dag i for­bin­del­se med FNs ge­ne­ral­for­sam­ling i New York. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.