DET DAN­SKE FLY­VE­VÅ­BEN OP­RET­TES

BT - - TV/ RADIO - I dag for 65 år si­den 1950:

Fly­ve­våb­net op­ret­tes som selv­stæn­digt værn. Der er ta­le om en sam­men­læg­ning af Hæ­rens Fly­ver­trop­per og Ma­ri­nens Fly­ve­væ­sen. Her ses den roy­a­le fa­mi­lies til­knyt­ning til fly­ve­våb­net gen­nem ti­den. Prin­ses­se Mar­gret­he med sin far, kong Fre­de­rik IX i 1960, og kron­prins Fre­de­rik i 1981 og 2000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.