Martin Al­bre­cht­sen, Brøndby

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LEAGUE- KVA­LI­FI­KA­TION:

Club Brug­ge - Brøndby 3- 0 Brøndby – Club Brug­ge 0- 2

» PÅ UDE­BA­NE FIK vi fak­tisk en okay start, men vi blev blæst tilbage. De kom med et ut­ro­ligt hårdt tryk. Bå­de fra til­sku­er­plad­ser­ne og fra hol­det. Det var en hek­se­ke­del at spil­le i, selv om man må­ske ik­ke for­bin­der det med Bel­gi­en. Det er et me­get in­timt sta­dion, hvor til­sku­er­ne er tæt på ba­nen

og er med­le­ven­de. Jeg kan hu­ske, at det ba­re gjaldt om at over­le­ve, eft er at vi kom bag­ud med 0- 1 og 0- 2. Og når det gør det, har man ik­ke så me­get over­skud og fan­ta­si til at kre­e­re sit eget spil. Det har Midtjylland- spil­ler­ne. Hol­det har selv­til­lid, og spil­ler­ne ved, hvad de kan. Og så ser Brug­ge må­ske ik­ke så skræm­men­de ud som sid­ste år. De er må­ske lidt me­re til at ta­le med, men det er sta­dig et godt hold. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.