Hans Vana­ken

BT - - SPORTEN - 23 år, cen­tral midtbane

Den un­ge bel­gi­ske off en­si­ve midt­ba­ne­spil­ler var som­me­rens stør­ste trans­fer for Brug­ge, som hen­te­de ham i Lo­ke­ren for om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner. Hans fo­re­truk­ne po­si­tion er play­ma­ker­rol­len, hvor han eft er et par min­dre go­de præ­sta­tio­ner med sit tek­ni­ske ni­veau har over­be­vist fan­se­ne om si­ne kva­li­te­ter. Hvis midtjy­der­ne skal væl­ge én, de skal luk­ke ned for at lam­me Club Brug­ges off en­siv, er Hans Vana­ken et me­get godt sted at be­gyn­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.