Tho­mas Me­u­ni­er

BT - - SPORTEN - 24 år, høj­re ba­ck

Om­sko­let kant­spil­ler, der skul­le ha­ve væ­ret den­ne som­mers helt store salg for Brug­ge, men en læn­ge­re­va­ren­de ska­de for­hin­dre­de det store skift e. I kulis­sen lu­rer stor­klub­ber som Borus­sia Dort­mund og Wol­fsburg, og den ta­lent­ful­de ba­ck er eft er alt at døm­me for­tid næ­ste som­mer. De off en­si­ve kva­li­te­ter er ik­ke til at over­se, og han kan gø­re ondt på FC Midtjylland. Uden for ba­nen skil­ler han sig og­så ud. Han el­sker kunst og yn­der at ma­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.