Jel­le Vos­sen

BT - - SPORTEN - 26 år, an­gri­ber

Den tid­li­ge­re Genk- spil­ler blev hen­tet tilbage til Bel­gi­en den­ne som­mer eft er en sæ­son i Eng­land, hvor han spil­le­de for Middlesbrough og Burn­ley. Det var som så­dan ik­ke over­ra­sken­de. Men me­re kon­tro­ver­si­elt var det, at han skift ede til ri­va­len Club Brug­ge. Han er blandt de stør­ste pro­fi ler i liga­en og har al­le­re­de mar­ke­ret sig med et par scor­in­ger. Pas på ham, FC Midtjylland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.