KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN - PE­TER NY­GAARD,

ric Vas­seur skal stå i spid­sen for det nye Re­nault- team. EN­DE­LIG GØR LO­TUS’ nu­væ­ren­de tred­je­kø­rer, Jo­ly­on Pal­mer, sig f or­håb­nin­ger om at snup­pe plad­sen ved si­den af Mal­do­na­do. Hans stær­ke­ste ar­gu­ment er sponsor­o­p­bak­ning på an­gi­ve­ligt cir­ka 100 mio. kr., for han har hver­ken en ’ Re­nault­for­tid’ el­ler For­mel 1- løb­ser­fa­ring.

Det lig­ner en shoo­tout mel­lem Magnus­sen og Verg­ne.

Og som i en­hver shoo­tout gæl­der det om at fy­re først.

Go, K- Mag.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.