’’

BT - - SPORTEN -

Dem fi k han ik­ke. Mi­cha­el spil­le­de i La­zio, Ju­ven­tus, Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid, og Bri­an spil­le­de i Brøndby, Bay­er Uer­din­gen, Bay­ern Mün­chen, Fi­o­ren­ti­na, Milan, Ran­gers og Chel­sea, mens Har­ry Red­k­napp var ma­na­ger i Bour­ne­mouth og West Ham.

Laud­rup’er­ne! Dem vil­le jeg ger­ne ha­ve haft , men jeg har al­drig hen­vendt mig til dem. De var al­tid for go­de til de klub­ber, jeg var ma­na­ger for, så jeg var al­drig i en po­si­tion, hvor jeg kun­ne kø­be dem. Fan­ta­sti­ske spil­le­re. To af ver­dens bed­ste spil­le­re no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.