’’

BT - - SPORTEN -

Ham fi k han. Spil­le­de i West Ham fra 1994 til 1997. En af de før­ste spil­le­re, Red­k­napp hen­te­de, da han over­tog West Ham og først le­je­de den dan­ske for­svars­spil­ler for si­den at kø­be ham fri af Brøndby for en mio. pund ( ca. 10 mio. kr.)

Marc Rie­per. Han var en fan­ta­stisk per­son og en god spil­ler for West Ham. En god, god, god fyr. Det var fan­ta­stisk at træ­ne ham. Han var en god per­son, og han er vist den ene­ste dan­ske spil­ler, jeg har hen­tet. Egent­lig mær­ke­lig, for der var så man­ge go­de dan­ske spil­le­re – blandt an­det på det hold, der vandt EM i 1992 – og jeg prø­ve­de og­så at hen­te en el­ler to af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.