AN­SKE DRØM­ME Flem­m­ing Povls­en Da­ni­el Ag­ger Chri­sti­an Erik­sen

BT - - SPORTEN - BLÅ BOG

Ham fi k han ik­ke. Spil­le­de i Liverpool, da Har­ry Red­k­napp var ma­na­ger i Port­s­mouth, Tot­ten­ham og Qu­e­ens Park Ran­gers. Har­ry Red­k­napp var se­ne­st ma­na­ger for Qu­e­ens Park Ran­gers, hvor han fra­t­rå­d­te i april 2015. Her ses han un­der en Pre­mi­er League- kamp mod Swan­sea, mens Mi­cha­el Laud­rup var ma­na­ger. Laud­rup er en af de dan­ske spil­le­re, Red­k­napp ger­ne vil­le ha­ve købt i sin tid. Fo­to: Action Ima­ges

NAVN: FØDT: PRI­VAT:

Hen­ry Ja­mes Red­k­napp 2. marts 1947 ( 68 år)

Gift med San­dra og far til søn­ner­ne Ja­mie ( tid­li­ge­re en­gelsk lands­holds­spil­ler i fod­bold) og Mark

West Ham, Bour­ne­mouth, Brentford, Se­att­le So­un­ders, AP Lea­m­ing­ton, Pho­e­nix Fi­re

Bour­ne­mouth ( 1983- 1992), West Ham ( 1994- 2001), Port­s­mouth ( 2002- 2004), Sout­hamp­ton ( 2004- 2005), Port­s­mouth ( 2005- 2008), Tot­ten­ham ( 2008- 2012), Qu­e­ens Park Ran­gers ( 20122015)

SPILLERKARRIERE:

MANAGERKARRIERE:

ME­RIT­TER:

To­to Cup’en ( 1999), FA Cup’en ( 2008), Årets ma­na­ger ( 2010)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.