’’

BT - - SPORTEN -

Kom til Tot­ten­ham året eft er, at Har­ry Red­k­napp hav­de for­ladt klub­ben.

Chri­sti­an Erik­sen kom til klub­ben eft er min tid i Tot­ten­ham, men jeg fulg­te den tæt, og han var det bed­ste køb, der over­ho­ve­det blev fo­re­ta­get for al­le de pen­ge, der kom ind fra sal­get af Ga­reth Ba­le. Han var sam­men med må­l­man­den, Hu­go Ll­o­ris, den spil­ler, der fi k størst suc­ces af de spil­le­re, der kom for de pen­ge. To go­de ind­køb, men Erik­sen var helt sik­kert den bed­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.