Mar­ga­ret Court

BT - - SPORTEN -

DEN LE­GEN­DA­RI­SKE DAMESINGLESPILLER

fra Au­stra­li­en valg­te som 24- årig at indstil­le kar­ri­e­ren. Men eft er et års pau­se, hvor hun blandt an­det blev gift , gjor­de hun co­me­ba­ck og vandt straks al­le fi re Grand Slam- tur­ne­rin­ger in­den for en pe­ri­o­de på blot 12 må­ne­der. Før kar­ri­e­re­stop­pet hav­de hun sik­ret sig 13 Grand Slam- tit­ler, mens hun bag­eft er vandt 11. De 24 tri­um­fer i alt gør hen­de til den mest vin­den­de sing­le­spil­ler no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.