An­dre Agas­si

BT - - SPORTEN -

AME­RI­KA­NE­REN ERO­BRE­DE SIN

før­ste Grand Slam- ti­tel i 1992 og lå ef­ter­føl­gen­de num­mer et på ver­dens­rang­li­sten. Men så blev han gift med sku­e­spil­le­ren Broo­ke Shields. Æg­te­ska­bet var tur­bu­lent. Det kun­ne af­læ­ses på hans ver­dens­rang­li­ste- placering. Så­le­des lå han i 1997 en over­gang num­mer 141. Men godt bak­ket op af den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske top­spil­ler Brad Gil­bert gen­vandt han mo­ti­va­tio­nen, og da han i 1999 vandt French Open- fi­na­len, blev han den før­ste spil­ler, der vandt al­le fi­re Grand Slam- tur­ne­rin­ger på tre for­skel­li­ge un­der­lag ( grus, græs og hardcourt).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.