Mo­ni­ca Se­les

BT - - SPORTEN -

JUGOSLAVEN HAV­DE VUN­DET

ot­te Grand Slam- tit­ler og lå num­mer et på ver­dens­rang­li­sten, da hun i for­å­ret 1993 stil­le­de op ved en tur­ne­ring i Ham­borg. Her blev hun på Am Ro­t­hen­baum- an­læg­gets Cen­tre Court an­gre­bet af en sinds­for­vir­ret til­sku­er. Han stak hen­de med en kniv fle­re gan­ge i ryg­gen, og en lang pe­ri­o­de uden for ten­nis­spor­tens sø­ge­lys fulg­te. Men i ja­nu­ar 1996 gjor­de Mo­ni­ca Se­les co­me­ba­ck som ame­ri­kansk stats­bor­ger og vandt Au­stra­li­an Open. Alt i alt sik­re­de hun sig 20 sing­le­tit­ler i an­den halv­del af sin kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.