Se­re­na Wil­li­ams

BT - - SPORTEN -

AL­LE­RE­DE I 1999

vandt ame­ri­ka­ne­ren sin før­ste Grand Slam- sing­le­ti­tel. Ef­ter­føl­gen­de ero­bre­de hun før­ste­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten, men i 2006 slut­te­de hun året som en skuf­fen­de num­mer 95. I 2011 blev hun ramt af en blod­prop i lun­ger­ne og en al­vor­lig fod­ska­de. Det slog hen­de imid­ler­tid ik­ke ud. I 2013 var hun tilbage som ver­den­set­ter, og i år har hun vun­det tre af fi­re Grand Slam- sing­le­fi­na­ler. Det flot­te co­me­ba­ck skyl­des ik­ke mindst et frem­ra­gen­de sam­ar­bej­de med den fran­ske træ­ner Pa­tri­ck Mou­ra­tog­lou.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.