Mar­ti­na Hin­gis

BT - - SPORTEN -

SCHWEIZE­REN VANDT SOM

blot 16- årig al­le Grand Slam- tit­ler bort­set fra French Open. Men på grund af ska­der indstil­le­de hun al­le­re­de kar­ri­e­ren som 22- årig. Imid­ler­tid kun­ne hun ik­ke und­væ­re ten­nis­spor­ten. Hun gjor­de co­me­ba­ck i 2006, men var hur­tigt væk igen på grund af en do­pings­ag. Det an­det co­me­ba­ck, som blev ind­ledt i 2013, er gå­et me­get bed­re. Nu stil­ler hun kun op i doub­leræk­ker­ne, og så sent som i år har hun vun­det mixed­doub­le i Au­stra­li­an Open, Wim­b­ledon og US Open samt da­medoub­le i bå­de Wim­b­ledon og US Open sam­men med in­de­ren Sa­nia Mirza.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.