Mar­ti­na Navra­ti­lova

BT - - SPORTEN -

DA DEN TJEK­KISK- FØD­TE

ame­ri­ka­ner i 1994 for­lod Wim­b­ledon- an­læg­gets Cen­tre Court, put­te­de hun et par styk­ker græs i lom­men som et min­de om ste­det, hvor hun hav­de vun­det sing­le- tro­fæ­et ik­ke fær­re end ni gan­ge. Men ef­ter seks års pau­se gjor­de hun co­me­ba­ck i 2000, og tre år se­ne­re vandt hun Wim­b­ledons mixed­doub­le- ræk­ke sam­men med in­de­ren Le­an­der Pa­es. Som 46- årig blev hun her­med den æld­ste vin­der af en Grand Slam­tur­ne­ring no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.