KIF vandt sik­kert over Sønderjyske

BT - - SPORTEN -

BOXER HERRELIGAEN

Pau­sesti­ling: 15- 10 Rhe­in- Neck­ar Löwen i we­e­ken­den.

Las­se An­der­s­son og Ni­ko­laj En­der­leit vi­ste fl ot spil i i mid­ter­for­sva­ret, og det gjor­de det svært for Sønderjyske at få bol­den det sid­ste styk­ke for­bi Kas­per Hvidt i må­let - no­get, som ty­sker­ne hav­de an­der­le­des suc­ces med, da Rhe­in- Neck­ar Löwen vandt med 12 mål i Champions League.

Sæ­so­nen har ik­ke budt på den van­te suc­ces for KIF Kol­ding Kbh., der har tabt to kam­pe ud af seks i den hjem­li­ge liga, og som oveni­kø­bet var svæk­ket yder­li­ge­re, da Kon­stan­tin Igro­pulo i går blev ope­re­ret i blind­tar­men. Men mod søn­derjy­der­ne di­ri­ge­re­de Bo Spel­ler­berg an­gre­bet fi nt, mens for­sva­ret luk­ke­de af.

KIF Kol­ding Kbh. ind­led­te op­gø- ret bedst og kun­ne gå til pau­se med en fø­ring på 15- 10, og det blev kun ud­byg­get i an­den halv­leg, hvor søn­derjy­der­ne al­drig var i nær­he­den af den over­ra­skel­se, det trods alt vil­le væ­re, hvis Sønderjyske fi k po­int med hjem i hold­bus­sen.

Med sej­ren har det dan­ske mester­hold nu ot­te po­int for de før­ste seks kam­pe - og lig­ger li­ge nu på an-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.