NBA- stjerne an­kla­get for voldtægt

BT - - SPORTEN -

Der­ri­ck Ro­se er en af de helt store stjer­ner i NBA, hvor han spil­ler med num­mer et for Chi­ca­go Bulls . Men for ti­den er han i væl­ten for no­get helt an­det end spil­let med ba­sket­bal­len. Ro­se er an­kla­get af en ung kvin­de for at ha­ve put­tet stoff er i hen­des drink og si­den vold­ta­get hen­de sam­men med to ven­ner. Men det af­vi­ser Ro­se pu­re. Han me­ner, at kvin­den selv in­vi­te­re­de ham og ven­ner­ne over til seksu­elt samvær. Sa­gen skal be­hand­les af di­strikt­s­dom­sto­len se­ne­re på året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.