De­fl ate­ga­te- ap­pel hø­res først i 2016

BT - - SPORTEN -

Tom Bra­dy, quar­ter­ba­ck for Su­per Bowl- me­stre­ne New Eng­land Pa­tri­ots, ser ud til at kun­ne spil­le he­le sæ­so­nen uden at skul­le be­kym­re sig om en ka­ran­tæ­ne eft er De­fl ate­ga­tesa­gen. NFLs ap­pel­sag af Bra­dys op­hæ­ve­de ka­ran­tæ­ne vil først bli­ve ta­get op af den ame­ri­kan­ske ap­pel­ret i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar 2016. Det be­ty der, at Bra­dy kan spil­le re­sten af sæ­so­nen fær­dig uden frygt for ka­ran­tæ­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.