Fuglsang- boss un­der an­kla­ge

BT - - SPORTEN - RI­SI­KE­RER FÆNGSEL

Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, der er Jakob Fuglsangs chef på Team Asta­na, vandt 2010- ud­ga­ven af Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge. Men eft er lø­bet over­før­te vin­de­ren om­kring 150.000 eu­ro ( 1,1 mil­li­on kro­ner) til rus­se­ren Ale­xan­dr Ko­lob­nev, som han hav­de slå­et i fi na­len.

Den In­ter­na­tio­na­le Cy­ke­lu­ni­on, UCI, har eft er­føl­gen­de un­der­søgt sa­gen, men er fo­re­lø­big ik­ke nå­et frem til en af­gø­rel­se. Men nu har det bel­gi­ske rets­sy­stem til gen­gæld fun­det frem til, at de to ryt­te­re skal an­kla­ges for pri­vat kor­rup­tion. En an­kla­ge, som kan ko­ste op mod tre år i fængsel og en bø­de på op til 300.000 eu­ro ( 2,2 mil­li­o­ner kro­ner).

Vi­nokou­rov har af­vist, at han skul­le ha­ve købt sej­ren i klassikeren. Han hæv­der i ste­det, at der ba­re var ta­le om et lån til en ven. BNB

Ale­xan­dre Vi­nokou­rovs ( tv) sejr i Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge i 2010 for­an Ale­xan­dr Ko­lob­nev ( th) er un­der mi­stan­ke for af­talt spil. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.