DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LEAGUE, KLOK­KEN 19: 00 FI­O­REN­TI­NA VIN­DER KAM­PEN

Det har væ­ret en fuld­stæn­dig ab­surd uge for den pol­ske an­gri­ber Ro­bert Lewan­dowski.

I sig selv var de fem mål imod Wol­fsburg på ni mi­nut­ter no­get fuld­stæn­dig van­vit­tigt, men han kry­dre­de så den præ­sta­tion med to mål imod Mainz og hat­tri­ck imod Di­na­mo Za­greb, så han nå­e­de op på 10 mål på en uge.

Helt så vildt kom­mer det ik­ke til at gå i de tre næ­ste kam­pe imod Dort­mund, Wer­der og Ar­se­nal, men Dan­ske Spil har det al­li­ge­vel som mest sand­syn­ligt, at han sco­rer tre el­ler fi re mål i de tre kam­pe – det står i hvert fald i odds 2,80.

» Det kom­men­de kamp­pro­gram ser på pa­pi­ret svært ud. Vi an­ser det der­for for mest sand­syn­ligt, at den pol­ske an­gri­ber i alt la­ver tre el­ler fi re mål i dis­se kam­pe, da han pt. er in­de i en ut­ro­lig målscor­ings­sti­me, « si­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.