2,02

BT - - SPORTEN -

Club Brug­ge var vir­ke­lig dår­li­ge i den før­ste kamp i Na­po­li, hvor man snildt kun­ne ha­ve tabt stør­re end 0- 5, og selv om man har væ­ret god hjem­me i den bel­gi­ske liga, vir­ker det ik­ke helt op­lagt, at de skal væ­re så stor fa­vo­rit imod de dan­ske me­stre. Club Brug­ge er svæk­ke­de i for­hold til sid­ste sæ­son, og har blandt an­dre vig­ti­ge Vi­ctor Va­zquez ude med en ska­de, mens FCM har le­ve­ret fl ot på ude­ba­ne i Eu­ro­pa i den­ne sæ­son. Sejr på 1- 0 over Apoel og 1- 1 i Sout­hamp­ton vid­ner om klas­se, og FCM skal ha­ve gan­ske go­de mu­lig­he­der for po­int.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.