2,55

BT - - SPORTEN -

Dort­mund har ind­ledt sæ­so­nen over­be­vi­sen­de, men har dog vist tegn på svag­hed i de to se­ne­ste kam­pe. Med brag imod Bay­ern på søn­dag har den­ne kamp ik­ke den vil­de pri­o­ri­tet hos ty sker­ne. Så­le­des er Mats Hum­mels, So­kra­tis Pa­pa­stat­hopoulos, Ilkay Gün­do­gan, Shin­ji Ka­gawa og Pi­er­reE­me­ri­ck Au­ba­mey­ang al­le ble­vet hjem­me i Tys­kland, og man for­ven­ter fl ere æn­drin­ger i star­top­stil­lin­gen. Som Brøndby op­da­ge­de, er Sa­lo­niki ik­ke no­get nemt sted at spil­le, og et re­ser­ve­spæk­ket og us­am­men­spil­let Dort­mund- hold kan snildt få det svært hér.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.