Blo­di­ge for­til­fæl­de

BT - - NYHEDER -

SKO­LE­SKY­DE­RI­ER

Det er langt­fra før­ste gang, USA er ble­vet ramt af et sko­le­sky­de­ri.

Blandt de volds­om­ste i ny­e­re tid kan næv­nes Co­lum­bi­ne i 1999 med 15 døds­fald. Vir­gi­nia Tech i 2007 med 33 dø­de. San­dy Hook Ele­men­tary i 2012 med 28 dø­de.

Men USA har og­så væ­ret hårdt ramt af sko­le­sky­de­ri­er, in­den for de se­ne­ste år.

I 2014 blev to dræbt, in­klu­si­ve ger­nings­man­den, da en elev på Marysvil­le- Pil­chuck High School med 2.500 ele­ver i den ame­ri­kan­ske del­stat Was­hin­g­ton skød.

I april i år blev en an­sat dræbt, da en mand åb­ne­de ild på Way­ne Com­mu­ni­ty Col­le­ge i Golds­boro, der lig­ger i sta­ten North Ca­ro­li­na. Ger­nings­man­den skal væ­re en tid­li­ge­re elev på sko­len, der al­drig blev fær­dig med sin ud­dan­nel­se.

I juli blev tre per­so­ner dræbt, da to mænd åb­ne­de ild i nær­he­den af Uni­ver­si­ty of Maryland i Bal­ti­mo­re. kaak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.