Hvor­for skal vi be­ta­le til kon­ge­hu­set?

BT - - DEBAT -

DR3 har in­vi­te­ret en ræk­ke kend­te dan­ske­re til at dis­ku­te­re, hvor græn­sen går for dem, for os og for dig. Det­te af­snit hand­ler om po­li­tik. Og spørgs­må­le­ne dre­jer sig for ek­sem­pel om, hvor­vidt de­mo­kra­ti­et er den bed­ste løs­ning, og hvor­for vi skal be­ta­le til kon­ge­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.