Er­du enig med Met­te Fre­de­rik­sen ( S) i, at der skal stram­mes op på reg­ler­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring?

BT - - DEBAT - På face­bok. com/ ditbt kl. 06.40 DE RA­DI­KA­LE VAR IMOD På face­bok. com/ ditbt kl. 11.55 VIL FI­SKE STEM­MER På face­bok. com/ ditbt kl. 06.44 SKAL HOL­DE LØF­TE På face­bok. com/ ditbt kl. 07.21 GODT INI­TI­A­TIV På face­bok. com/ ditbt kl. 07.44

Nej

VENDEKÅBER

Bjørn Ol­sen

Ste­en Dy­sted

Yvon­ne Raun

Ja

3.107 stem­mer på bt. dk Det si­ger hun nu, for det ko­ster hen­de ik­ke no­get. Hvis hun skal dan­ne re­ge­ring, får pi­ben en an­den lyd pga. En­heds­li­sten, SF, Al­ter­na­ti­vet og De Ra­di­ka­le. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er vendekåber, når det dre­jer sig om fl ygt­nin­ge­spørgs­må­let.

Marc Rosengaard Chri­sten­sen

S har fak­tisk ge­ne­relt he­le ti­den væ­ret til­hæn­ger af stram­me­re asyl­reg­ler. Pro­ble­met var, at de hav­de De Ra­di­ka­le med i re­ge­ring. Og de var imod. Mon ik­ke Met­te Fre­de­rik­sen, igen for­sø­ger at fi ske stem­mer fra DF? Det hav­de væ­ret en hel del me­re ele­gant, hvis de skab­te de­res eg­ne vi­sio­ner og pla­ner i S. Så må vi hå­be, hun hol­der det, når hun bli­ver stats­mi­ni­ster.

Ma­ri­an­ne Møl­ler- Lar­sen

Godt ini­ti­a­tiv. Hå­ber hun står ved det, når det bli­ver al­vor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.