Spar Hjort

BT - - DEBAT -

Selv­føl­ge­lig står de der og kri­ti­se­rer. Når far­ven på en fi nans­lov er blå, er den rø­de re­ak­tion næ­sten for­ud­si­ge­lig: De an­vi­ste be­spa­rel­ser vil be­ty­de no­get nær vel­færds­sam­fun­dets kol­laps. Mon dog. Jo­vist skal der spa­res på men­tor­støt­te og di­ver­se so­ci­a­le pul­jer. Men hvem har sagt, at pen­ge­ne gav­ner dem, som de er til­tænkt: sam­fun­dets sva­ge­ste.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.