Vid­ner om trængt re­ge­ring

BT - - DEBAT -

Val­get af Pe­ter Chri­sten­sen ( som ny for­svars­mi­ni­ster, red.) si­ger alt om, at re­ge­rin­gen er pres­set og ik­ke har råd til fl ere eks­pe­ri­men­ter, eft er at par­ti­fæl­len Carl Holst brug­te si­ne 93 da­ge som for­svars­mi­ni­ster på at sej­le rundt mel­lem møgs­a­ger, der in­tet hav­de med hæ­ren, søvær­net og fl yve­våb­net at gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.