El­gi­gan­ten ru­ster sig til krig

BT - - NYHEDER -

Sid­ste år trak El­gi­gan­tens bri­ti­ske eje­re 100 mio. kro­ner hjem til Eng­land, men i år skal der bru­ges pen­ge på at op­ru­ste El­gi­gan­ten til krig mod den nye kon­kur­rent Power, skri­ver Bør­sen. Det er for­stå­e­ligt, at El­gi­gan­ten spil­ler med mus­k­ler­ne. Det før­ste Power­va­re­hus åb­ne­de i Glo­strup i au­gust, og pla­nen er at åb­ne 25 va­re­hu­se i de sam­me by­er, hvor El­gi­gan­ten al­le­re­de lig­ger. El­gi­gan­ten op­gra­de­rer kæ­dens ek­si­ste­ren­de 29 va­re­hu­se, men der skal og­så byg­ges nye.

Be­tjen­te ved Cen­ter Sand­holm i Bir­ke­rød, hvor en 25- årig asylan­sø­ger stak en be­tjent ned i tirs­dags. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.