Cu­ba- rej­se­bu­reau meldt til po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

Med det for­bed­re­de for­hold mel­lem USA og Cu­ba er fl ere dan­ske­re ble­vet nys­ger­ri­ge eft er at be­sø­ge den so­ci­a­li­sti­ske østat i Ca­ri­bi­en. Men man skal væ­re var­som med, hvor man kø­ber rej­sen. Rej­se­ga­ran­ti­fon­den har net­op ind­gi­vet po­li­ti­an­mel­del­se mod Cu­ba Tours, som sælger rej­ser via sin hjem­mesi­de og Fa­ce­book uden at væ­re re­gi­stre­ret i fon­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.