Dømt for at ha­ve læk­ket Thor­nings cpr- num­mer

BT - - NYHEDER -

En tid­li­ge­re po­li­ti­be­tjent har få­et en be­tin­get fængsels­dom på 30 da­ge for at ha­ve læk­ket cpr- num­re­ne på tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S). Det skri­ver eb. dk. Der­u­d­over er Lars Kragh Andersen dømt for ære­kræn­kel­ser over for nog­le af si­ne tid­li­ge­re kol­le­ga­er i po­li­ti­et, der ope­re­rer på Chri­sti­a­nia. Dem har han kaldt for ’ pe­nis- be­lu­re­re’, ’ for­bry­de­re’ og ’ plan­te­rø­ve­re’.

Ankla­ge­myn­dig­he­den kræ­ve­de, at Lars Kragh Andersen blev dømt for bag­va­skel­se og fi k en ube­tin­get fængsels­straf, men han slap med en be­tin­get dom . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.