Mæl­ke­mand bli­ver kød­kon­ge

BT - - NYHEDER -

Jais Val­eur over­ta­ger til novem­ber di­rek­tør­po­sten i Da­nish Crown, når Kjeld Jo­han­ne­sen eft er 27 år træ­der tilbage. 52- åri­ge Jais Val­eur kom­mer fra Ar­la, hvor han har væ­ret kon­cern­di­rek­tør med an­svar for glo­bal mar­ke­ting, in­nova­tion og pro­duk­tion. En stil­ling, hvor han har 5.800 me­d­ar­bej­de­re un­der sig. Ud­over den pro­min­te di­rek­tør­post i Ar­la har den kom­men­de Da­nish Crown­top­chef og­så be­sty­rel­ses­po­ster i Roy­al Unibrew samt i Foss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.