Ken­der du dan­kort- ty­ven?

BT - - NYHEDER -

Østjyl­lands Po­li­ti eft er­ly­ser en dan­kort- tyv, som har svind­let for 435.000 kr. Man­den skal ha­ve stjå­let dan­kort i Od­der, Hor­sens og Vej­le. Po­li­ti­et kan ik­ke sva­re på, hvor­dan man­den er kom­met i be­sid­del­se af pin- ko­der­ne til kor­te­ne. Han be­skri­ves som dan­sker og i al­de­ren 25- 35 år. 175 til 185 cen­ti­me­ter høj. Over­våg­nings­bil­le­det af man­den er ta­get i Silvan i Tilst ved Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.