’’

BT - - SUNDHED -

Jeg har en kost­plan fra en diætist. Men fak­tisk sy­nes jeg, at det er vig­tigt, at man spi­ser, hvad man har lyst til

Cla­ra Zeut­hen, 19 år, café- me­d­ar­bej­der, København: » Jeg har en kost­plan fra en diætist, som jeg føl­ger. Men fak­tisk sy­nes jeg, at det er vig­tigt, at man spi­ser, hvad man har lyst til – og at man ik­ke la­ver for­bud over for sig selv. Jeg sy­nes ik­ke, at det er en god idé, at man f. eks. si­ger til sig selv, at man ik­ke må spi­se cho­ko­la­de el­ler ka­ge, for så får man ba­re me­re lyst til det. Men alt med må­de, selv­føl­ge­lig. Der­u­d­over træ­ner jeg en hel del og har tid­li­ge­re dyr­ket eli­tesport. « Kri­sti­ne Mül­ler, 29 år, pro­jekt­le­der, Fre­de­riks­berg: » Uha, jeg tror ik­ke, jeg gør så me­get! Men jeg spil­ler badminton, og så går jeg til re­for­mer­træ­ning. Op­pe i ho­ve­d­et tæn­ker jeg må­ske, at jeg bur­de spi­se lidt sun­de­re, men i vir­ke­lig­he­den går jeg ik­ke så me­get op i det. Ef­ter en lang ar­bejds­dag får man plud­se­lig lyst til no­get læk­kert, og så spi­ser man de små må­l­ti­der, som man ik­ke be­hø­ver. « Spør­ger: Lars Lin­de­vall Hansen Fo­to: Emil Hou­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.