’’

BT - - SUNDHED - Jep­pe Mat­t­hies­sen, DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet

Det er ble­vet nor­men at væ­re over­væg­tig

» Dan­sker­ne spi­ser i dag en me­re fed kost, som har en så­kaldt høj ener­gi­tæt­hed. F. eks. in­de­hol­der en pizza næ­sten tre gan­ge så me­get ener­gi pr. gram som fri­ka­del­ler med rød­kål, kar­to­fl er og brun sovs, « si­ger Jep­pe Mat­t­hies­sen.

Mænd er fak­tisk fe­de­re

Ind­ta­get af den fe­de mad er køn­ne­ne dog li­ge go­de om. Ge­ne­relt er dan­ske mænd fak­tisk fe­de­re end kvin­der. 53 pct. mod 44 pct.

Gra­den af over­vægt er ba­se­ret på bo­dy mass in­dex – el­ler BMI- tal­let – og an­tal­let af over­væg­ti­ge kvin­der er ste­get fra 39 til 44 pct., men for de svært over­væg­ti­ge, med et BMI på me­re end 30, er det ste­get fra 13 til 15 pct. Tal­le­ne for mæn­de­ne lig­ger på sam­me ni­veau som i 2005 og er der­med uæn­dret,

Men hvis kvin­der og mænd spi­ser li­ge us­undt, hvor­for er an­tal­let af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.