Ram­buk­ty­ve­ri mod pels­for­ret­ning

BT - - NYHEDER -

EF­TER­LYS­NING

Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti le­der ef­ter en æl­dre brun Mer­ce­des ef­ter et ram­buk­ty­ve­ri i Es­b­jerg nat­ten til tors­dag.

Vagt­chef Kjeld Jør­gen­sen for­tæl­ler, at po­li­ti­et fik en an­mel­del­se klok­ken 03.23 om en alarm fra en skind- og pels­for­ret­ning i Tor­ve­ga­de.

» Da vi an­kom­mer, er de for­s­vun­det, men vi kan se, at de har fjer­net et stør­re an­tal pel­se fra bu­tik­ken. Spo­re­ne ty­der på, at det er et kø­re­tøj, der er ble­vet brugt til at smadre ru­den med, « si­ger han.

Et vid­ne for­tæl­ler po­li­ti­et, at en brun­lig Mer­ce­des af æl­dre år­gang er kørt der­fra. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.