’’

BT - - NYHEDER - An­ders Hedegaard, top­chef i GN ReSo­und

Be­slut­nin­gen er uden sag­lig lo­gik, og vi an­er­ken­der den ik­ke

DI øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen, men hen­vi­ser til en med­del­el­se på or­ga­ni­sa­tio­nens hjem­mesi­de.

» For­ret­nings­ud­val­get læg­ger til grund for sin be­slut­ning, at Østre Lands­ret den 14. au­gust 2015 har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.